Mogilno
©

Zabytki

Zabytki Największym zabytkiem, znajdującym się na terenie Mogilna jest bez wątpienia klasztor i kościół benedyktyński, które powstały dzięki funduszom pochodzącym od samego Bolesława Śmiałego. Budowla ta została wzniesiona w drugiej połowie jedenastego wieku i była wielokrotnie przebudowywana w duchu nowych odkryć architektonicznych. Jeśli chodzi o kościół to warto wiedzieć, iż obecnie z pierwszego okresu istnienia tego obiektu zachowały się takie elementy jak chociażby mury prezbiterium, krypta zachodnia czy też dwa filary. Na jednym z tych filarów opiera się sklepienie krzyżowe, będące bez wątpienia ogromną ozdobą tego miejsca. Jeśli chodzi o kryptę, to warto wspomnieć, iż mieszczą się w niej różnego rodzaju relikwiarze, chociaż wbrew pozorom na znajdujących się tu terenach nie istniał wcześniej żaden pogański kult. Warto wiedzieć również o tym, iż wyposażenie kościoła można uznać za utrzymane w duchu rokokowym. Z kolei jeśli chodzi o budynek klasztorny to wybudowany był on w duchu gotyckim, niemniej jednak w wieku osiemnastym został gruntowanie przebudowany.

Mogilno .