Mogilno
©

Położenie miasta

Warto wiedzieć, iż Mogilno położone jest na obszarze powiatu mogileńskiego, wchodzącego w skład województwa kujawsko-pomorskiego. Ów obszar położony jest między najstarszymi ośrodkami, z którymi związana jest najwcześniejsza naszego państwa, Gnieznem oraz Kruszwicą, jak więc można łatwo wywnioskować nie ma większego problemu z dojechaniem stąd chociażby do Poznania. Warto wspomnieć również o tym, że Mogilno leży na obszarze pojezierza, dlatego też można zaobserwować tu charakterystyczne cechy ukształtowania dla tej krainy geograficznej. Przede wszystkim warto wiedzieć, iż mieszczą się tu liczne mniejsze i większe pagórki, wśród których można wyróżnić wzniesienia mające nawet ponad sto metrów wysokości. Niemniej jednak dla turystów dużą atrakcją będzie z pewnością występowanie licznych jezior, które przyciągają tu wielu wielbicieli wodnego szaleństwa. Warto wiedzieć, iż jeziora te znajdują się w malowniczej okolicy, pełnej rozległych lasów i terenów porośniętych zielenią, w ich pobliżu zlokalizowanych jest kilka ośrodków turystycznych.

Mogilno .