Mogilno
©

Historia Mogilna

Warto wiedzieć, iż historia Mogilna oraz znajdujących się na tym obszarze gminy i powiatu jest bardzo długa i burzliwa, swoimi korzeniami Mogilno sięga bowiem do początków państwa polskiego. Warto wiedzieć, iż już w dziesiątym wieku na obszarze dzisiejszego Mogilna mieścił się gród obronny, który łączyły z lądem zaledwie dwa mosty. Warto wiedzieć również, iż już w jedenastym wieku do Mogilna zawitali Benedyktyni, którzy znacznie przyczynili się do rozwoju tego miejsca. Jeśli chodzi natomiast o uzyskanie praw miejskich przez Mogilno to zostały one nadane temu miejscu w roku tysiąc trzysta dziewięćdziesiątym ósmym przez samego Władysława Jagiełłę. Obecnie jednak Mogilno nie odgrywa aż tak znaczącej roli w naszym państwie, być może wiąże się to z pożarem, w wyniku którego spaliły się niemal wszystkie domy w mieście. Poza tym w osiemnastym i dziewiętnastym wieku rozwój gospodarczy na tym obszarze praktycznie nie występował i aż do czasu, gdy wybudowano linie kolejową, która nieco zmieniała sytuacją miasta.

Mogilno .